Return on Expectation Measurement
"Content covered is NOT content learned."  (Ruth Clark)
 
   
 
Vorige Volgende
Return on Expectation Measurement

 

Return on Expectation Measurement

Partners
Gebruikers
Community of Users
Pers
Mediatheek

 

Scans

ROEM beschikt over een aantal 'scans' in de vorm van vragenlijsten of checklists opgemaakt door de Community of Practice. Deze scans ondersteunen ROEM op plaatsen waar de CoP dit nodig vond.

Deze scans geven een beter zicht op de context waarin een leeractiviteit georganiseerd wordt, en horen thuis in het ADDIE-verhaal van ROEM. Op deze manier bieden de scans een meerwaarde aan het ROEM-verhaal.

 • Vragenlijst 'Training needs analysis'
 • Deze vragenlijst bevat vragen voor alle werknemers én vragen voor de direct leidinggevenden. Het doel is om een zicht te krijgen op de leernoden in de organisatie. Er zijn nog dergelijke vragenlijsten voorhanden in de literatuur.

 • Procesbegeleider 'Is leren een oplossing?'
 • Deze tool helpt je om een breed zicht te krijgen op de organisatie waarin een leervraag gesteld wordt. Bedoeling van de procesbegeleider is na te gaan of een aangekaart probleem op te lossen valt met een training of opleiding.
  Op basis van de antwoorden op 6 organisatiefactoren biedt deze 'procesbegeleider' een score die je kan helpen beslissen of een leeractiviteit de juiste keuze is in deze situatie, m.a.w. of leren een oplossing is om het initiële probleem op te lossen.

 • Stappenplan 'In 3 stappen naar waarneembare doelen'
 • Het SMART formuleren van doelstellingen is vaak een moeilijke én tijdrovende bevalling. Velen zien er daarom tegenop. Om die reden ontwikkelden we een (veel) eenvoudig(er) stappenplan om doelen 'meetbaar' te formuleren.

 • Checklist 'Rol van de direct leidinggevende'
 • Deze checklist kan zowel door de N+1 als door de L&D-verantwoordelijke van de organisatie gehanteerd worden en voorziet 'checks' voor, tijdens en na de leeractiviteit.

 • Wegwijzer 'Van leerdoelen naar organisatiedoelen en vice versa'
 • ROEM vertrekt vanuit de organisatiedoelstellingen. Deze zijn geformuleerd door bestuurders en afdelingshoofden, vaak in termen van prestatie-indicatoren. Maar uiteindelijk moet er 'geleerd' worden en het vertalen van die organisatiedoelstellingen in leerdoelstellingen leek een hels karwei tijdens de praktijkoefeningen die we deden met de CoP.

  Via deze wegwijzer willen we het water tussen de bestuurders/afdelingshoofden van organisaties en leerprofessionals minder diep maken. Immers, elk heeft zijn competentie; het is enkel kwestie om elkaar te 'begrijpen'.

 • Vragen(lijsten) opstellen: Art & Science
 • Over het opstellen van vragen(lijsten) is er erg veel geschreven. Niet alle onderzoekers zijn het met elkaar eens, maar als je deze checklist volgt, ben je zeker op de goede weg.

  Een dry-run helpt je uiteindelijk om zeker te zijn dat je vragenlijst een antwoord biedt op wat je wil weten: 'keep the end in mind'.


Return on Expectation Measurement

 

Home


Home

 

 

Visie


Waarom evalueren?
Hoe evalueren?
Inspiratie

 

 

Over ROEM


Wat doet ROEM
Kenmerken
Rollen
Momenten
Rubrieken
Doelstellingen toevoegen
Vragenlijsten aanmaken
Vragenlijsten bezorgen
Resultaten

 

 

Voorbeelden


Leerdoelen afstemmen
Tevredenheid checken
Verandering meten
Toepassing opvolgen
Leeractiviteit verbeteren
Bijdrage organisatiedoelen
Bijdrage POP

 

 

Community


Partners
Gebruikers
Community of Users
Pers

 

 

Meer info


Registreer
Training & Events
Contact