Return on Expectation Measurement
"If you don’t know where you’re going, any place will do."  (Alice in Wonderland)
 
   
 
Vorige Volgende
Return on Expectation Measurement

 

Return on Expectation Measurement

Leerdoelen afstemmen
Tevredenheid checken
Verandering meten
Toepassing opvolgen
Leeractiviteit verbeteren
Bijdrage organisatiedoelen
Bijdrage POP

 

Toepassing opvolgen

Nadia is L&D-verantwoordelijke van een groot ziekenhuis en wil in de maanden die volgen op een langlopend traject rond leiderschap monitoren of de medewerkers hun nieuwe vaardigheden toepassen op de werkvloer en wat hen hierbij helpt of juist hindert.

 1. Onder het project Leader 2020 horen verschillende leeractiviteiten: een zelfstudiepakket, een coaching en werkplekleren. Ze gaf elke leeractiviteit een eigen naam en voerde ze zo in in ROEM


 2. Nadia gebruikt de wizard en voorziet 3 meetmomenten voor zowel de lerende als de direct leidinggevende: zo maakt ze 6 vragenlijsten aan. ROEM symboliseert de metingen via figuurtjes op een meetlint die een tijdsas voorstelt.

  Nadia selecteert specifieke vragen voor elke vragenlijst.

  • Voor de start wil zij nagaan bij de deelnemers of ze gemotiveerd zijn om deel te nemen en of ze vinden dat het klimaat in de organisatie bevorderlijk is om het geleerde toe te passen. Beide rubrieken worden aangeduid met een (tandwieltje in een) andere kleur.


  • 3 weken na de leeractiviteit wil ze bij de deelnemers nagaan of ze de beoogde competenties voldoende onder de knie hebben en ze ze al toepassen op de werkvloer. Ook voorziet ze enkele vragen over het klimaat in de organisatie. Ze doet hetzelfde 3 maanden na de leeractiviteit. Bovendien wil ze opnieuw enkele vragen voorzien over het organisatieklimaat.  • Ze bezorgt de vragenlijsten per mail aan de direct leidinggevenden en via een link aan de lerenden.


 3. Na de tweede meting bekijkt ze al de resultaten en beseft ze dat het vooral de collega’s en de direct verantwoordelijken zijn die niet positief staan tegenover het toepassen van de nieuw aangeleerde vaardigheden op de werkvloer. Nadia besluit hierover samen te zitten met de direct verantwoordelijken om al de nodige stappen te ondernemen en barrières voor toepassing weg te nemen. Ze gebruikt hiervoor o.a. de Checklist Rol van de leidinggevende.


 4. Na 3 maanden blijkt dat de geleerde vaardigheden worden toegepast. Er is een grote toename vast te stellen in de rubriek Invloed van de organisatie op toepassing. De actie van de L&D-verantwoordelijke heeft dus zijn vruchten afgeworpen, en ze beschikt over objectief bewijsmateriaal.Return on Expectation Measurement

 

Home


Home

 

 

Visie


Waarom evalueren?
Hoe evalueren?
Inspiratie

 

 

Over ROEM


Wat doet ROEM
Kenmerken
Rollen
Momenten
Rubrieken
Doelstellingen toevoegen
Vragenlijsten aanmaken
Vragenlijsten bezorgen
Resultaten

 

 

Voorbeelden


Leerdoelen afstemmen
Tevredenheid checken
Verandering meten
Toepassing opvolgen
Leeractiviteit verbeteren
Bijdrage organisatiedoelen
Bijdrage POP

 

 

Community


Partners
Gebruikers
Community of Users
Pers

 

 

Meer info


Registreer
Training & Events
Contact