Return on Expectation Measurement
"Don’t focus all your attention on training, but equally on transfer and sustaining."  (Bob Mosher)
 
   
 
Vorige Volgende
Return on Expectation Measurement

 

Return on Expectation Measurement

Waarom evalueren?
Hoe evalueren?
Inspiratie

 

Voordelen van evalueren

We zien vele voordelen in de ontwikkeling van mensen, maar training is ook duur, tijdrovend en soms teleurstellend - zowel voor de cursist als de opdrachtgever. Waarom zouden we eigenlijk evalueren? Wat zijn de voordelen?

We denken aan verhoogde budgetten, kwaliteit en motivatie, maar ook aan evalueren als 'basis voor communicatie' en betere leeractiviteiten als eindresultaat.

Meerwaarde

In resultaatgerichte organisaties gaan budgetten naar afdelingen die hun meerwaarde kunnen aantonen. L&D-managers die ook in de toekomst zeker willen zijn van hun budget, kunnen maar beter aantonen dat hun opleidingen ‘winstgevend’ zijn. L&D-afdelingen gaan dus best op zoek naar hun ‘added value’ in termen van de business, naar cijfers dus.

Ook trainers en leerbegeleiders moeten zich bewust zijn dat het verzorgen van excellente leeractiviteiten niet meer volstaat. Net als de L&D-managers worden ze geconfronteerd met de vraag om excellente leeractiviteiten te verzorgen die het verschil maken. Ook opleiders hebben met andere woorden systemen nodig die de meerwaarde van een leermoment kunnen aantonen. Als je goede statistieken opbouwt kun je bijvoorbeeld zeggen: “Onze interventies leveren een groei in het gewenste gedrag op van 85%” of “Niet minder dan 95% van de deelnemers aan onze training geven aan dat wat zij leren direct toepasbaar is in hun dagelijkse werk” of “Mijn training op het gebied van telefonische communicatie geeft een daling van het aantal klachten van 75%”.

Kwaliteit

En hier komt het proces van de opmaak van leerinterventies 'in the picture’. Door na te denken over de doelstellingen van een leeractiviteit, komt de realisatie ervan meteen een stuk dichterbij. Immers, wie de doelen van een leeractiviteit heeft geformuleerd, beschikt meteen over een omschrijving van de gewenste output van de opleiding of training. Als je de leeractiviteit én de resultaten van de leeractiviteit op verschillende momenten evalueert geeft dat immers ook de mogelijkheid om de leeractiviteit en de borging in de praktijk steeds verder aan te scherpen, te verbeteren. Hierdoor zal de interventie een steeds beter resultaat geven en neemt de kwaliteit van het ADDIE-proces aantoonbaar toe.

Basis voor communicatie

Door in gesprek te gaan met de verschillende stakeholders van een leeractiviteit over wat er nu van het proces wordt verwacht, wordt bovendien efficiënter over inspanningen, tijd en budget beslist. Als je in staat bent om antwoord te geven op de vraag “Wat levert jouw training nu eigenlijk precies op?” heb je de aandacht van je opdrachtgever (intern of extern) direct te pakken. De meeste trainers of HR-managers hebben namelijk moeite met het antwoord op deze vraag. Als jij door objectieve en onderbouwde gegevens jouw opdrachtgever kunt laten zien dat je daadwerkelijk kunt bijdragen aan zijn of haar organisatiedoelstellingen dan is de kans groot dat de opdrachtgever verder met je in gesprek wil en bereid is na te denken over het beschikbaar stellen van het benodigde budget.

Motivatie

Evalueren verhoogt tevens de motivatie, want iedereen is bewust gemaakt van de verwachtingen van de leeractiviteiten. Het benoemen van deze verwachtingen maakt het proces transparanter, eenvoudiger en uiteindelijk effectiever. Als trainer, HR-manager of L&D-verantwoordelijke weet of voel je immers precies waarom een bepaalde training of leeractiviteit noodzakelijk is. De opdrachtgever heeft die kennis of dat gevoel vaak niet en dit kan tot ongemakkelijke situaties leiden die voor beiden onbevredigend zijn. Als je in staat bent om een goed gesprek over inhoud én resultaat te voeren met de opdrachtgever geeft dat een boost aan je eigen professionaliteit. Het leidt tot meer waardering van jouw expertise en maakt je tot een gelijkwaardiger gesprekspartner.


Return on Expectation Measurement

 

Home


Home

 

 

Visie


Waarom evalueren?
Hoe evalueren?
Inspiratie

 

 

Over ROEM


Wat doet ROEM
Kenmerken
Rollen
Momenten
Rubrieken
Doelstellingen toevoegen
Vragenlijsten aanmaken
Vragenlijsten bezorgen
Resultaten

 

 

Voorbeelden


Leerdoelen afstemmen
Tevredenheid checken
Verandering meten
Toepassing opvolgen
Leeractiviteit verbeteren
Bijdrage organisatiedoelen
Bijdrage POP

 

 

Community


Partners
Gebruikers
Community of Users
Pers

 

 

Meer info


Registreer
Training & Events
Contact