Return on Expectation Measurement
"Start with the end in mind."  (Stephen Covey)
 
   
 
Vorige Volgende
Return on Expectation Measurement

 

Return on Expectation Measurement

Waarom evalueren?
Hoe evalueren?
Inspiratie

 

Kessels & Smit

Het model van Kessels & Smit was een belangrijke inspiratiebron voor ROEM. Het tevens op Kirkpatrick gebaseerde model kan als volgt samenvatten:
Bij opleiden en leren in organisaties gaat om het realiseren van leertrajecten die adequate oplossingen bieden voor een bepaald probleem in een organisatie. Met het achtveldenmoel willen ze een handvat bieden voor het beantwoorden van de vragen: 'Wat wil je bereiken?' en 'Wanneer ben je tevreden?' Ze pleiten er voor de vraag 'Wanneer ben je tevreden?' niet pas achteraf te beantwoorden, maar vooraf. Een scherper beeld van de evaluatiecriteria maakt een gerichtere invulling van leertrajecten mogelijk.

Download hier meer informatie over het achtveldeninstrument.

Het V-model is een gelijkaardig model als het achtveldenkader.


Return on Expectation Measurement

 

Home


Home

 

 

Visie


Waarom evalueren?
Hoe evalueren?
Inspiratie

 

 

Over ROEM


Wat doet ROEM
Kenmerken
Rollen
Momenten
Rubrieken
Doelstellingen toevoegen
Vragenlijsten aanmaken
Vragenlijsten bezorgen
Resultaten

 

 

Voorbeelden


Leerdoelen afstemmen
Tevredenheid checken
Verandering meten
Toepassing opvolgen
Leeractiviteit verbeteren
Bijdrage organisatiedoelen
Bijdrage POP

 

 

Community


Partners
Gebruikers
Community of Users
Pers

 

 

Meer info


Registreer
Training & Events
Contact