Return on Expectation Measurement
"Don’t focus all your attention on training, but equally on transfer and sustaining."  (Bob Mosher)
 
   
 
Vorige Volgende
Return on Expectation Measurement

 

Return on Expectation Measurement

Waarom evalueren?
Hoe evalueren?
Inspiratie

 

HR Analytics

HR en L&D zijn de voorbije jaren erg in beweging. Ze kunnen hun nieuwe visies en andere aanpakken goed verdedigen. Maar vraag liever (nog) geen cijfers. Daarvan krijgen HR en zeker L&D het (nog steeds) koud. Mensen in cijfers omzetten, dat kan toch niet?

Toch beseffen steeds meer HR- en L&D-afdelingen dat ze hun toegevoegde waarde onweerlegbaar moeten aantonen aan de bedrijfstop. En dat kan met HR-Analytics. Ook 'evalueren' hoort deze trend te volgen om de juiste bedrijfsstrategie inzake leren en ontwikkeling te bepalen: formatieve evaluatie kan een voorspellende HRA opzetten door cijfermateriaal te gebruiken in het ADDIE-ontwikkelingsproces van een leeractiviteit.

Organisaties kunnen beslissingen over opleiding, vorming en training staven aan de hand van evaluatie-dashboards. De interpretatie van die cijfers zal echter steeds een duidelijke HR-invalshoek vergen. Anders lopen L&D-teams de kans dat het directiecomité te rationeel gaat reageren op de cijfers, terwijl het nog steeds over (leren en ontwikkeling van) mensen gaat. Bij HRA mag je de individuele ontwikkeling van elke mens of team achter deze cijfers niet vergeten.

Met cijfermateriaal zal elke L&D-afdeling en elke trainer zich kunnen profileren als een HR Business Partner die een échte toegevoegde waarde oplevert. Evaluatie moet HRA-cijfers aanreiken die zaken bespreekbaar maakt op het juiste niveau. En met 'bespreekbaar maken' begint 'evalueren' ...


Return on Expectation Measurement

 

Home


Home

 

 

Visie


Waarom evalueren?
Hoe evalueren?
Inspiratie

 

 

Over ROEM


Wat doet ROEM
Kenmerken
Rollen
Momenten
Rubrieken
Doelstellingen toevoegen
Vragenlijsten aanmaken
Vragenlijsten bezorgen
Resultaten

 

 

Voorbeelden


Leerdoelen afstemmen
Tevredenheid checken
Verandering meten
Toepassing opvolgen
Leeractiviteit verbeteren
Bijdrage organisatiedoelen
Bijdrage POP

 

 

Community


Partners
Gebruikers
Community of Users
Pers

 

 

Meer info


Registreer
Training & Events
Contact