Return on Expectation Measurement
"It does not happen all at once. There is no instant pudding."  (W. Edwards Deming)
 
   
 
Vorige Volgende
Return on Expectation Measurement

 

Return on Expectation Measurement

Waarom evalueren?
Hoe evalueren?
Inspiratie

 

Brinkerhoff

De Amerikaanse professor Brinkerhoff pleit in zijn bestseller 'High Impact Learning' voor meer aandacht voor leeractiviteiten voorafgaand en na afloop van een training of cursus. Omdat een training of formele opleiding maximaal 20% van het uiteindelijke rendement oplevert en 80% gerealiseerd wordt in het voor- en natraject, luidt zijn advies dan ook om je inspanningen en budget op die momenten te besteden.

Ook ROEM wil op die momenten voor en na een training zijn invloed laten gelden. Dat zijn immers de ideale momenten om toegevoegde waarde voor de organisatie te leveren.

Met het toepassen van de principes van Brinkerhoff worden leerprocessen in organisaties niet alleen effectiever. De focuswijziging leidt, niet onbelangrijk, tot een forse reductie van out of pocket kosten en verletkosten.

Brinkerhoff ontwikkelde een alternatief voor Kirkpatrick en onderscheidt in zijn 'Succes Case Method' zes evaluatiefasen in een cyclische vorm.
Return on Expectation Measurement

 

Home


Home

 

 

Visie


Waarom evalueren?
Hoe evalueren?
Inspiratie

 

 

Over ROEM


Wat doet ROEM
Kenmerken
Rollen
Momenten
Rubrieken
Doelstellingen toevoegen
Vragenlijsten aanmaken
Vragenlijsten bezorgen
Resultaten

 

 

Voorbeelden


Leerdoelen afstemmen
Tevredenheid checken
Verandering meten
Toepassing opvolgen
Leeractiviteit verbeteren
Bijdrage organisatiedoelen
Bijdrage POP

 

 

Community


Partners
Gebruikers
Community of Users
Pers

 

 

Meer info


Registreer
Training & Events
Contact