Return on Expectation Measurement
"An evaluation without feedback is a waste of time and money, but more important, a waste of growth"  (K. Mostrey)
 
   
 
Vorige Volgende
Return on Expectation Measurement

 

Return on Expectation Measurement

Waarom evalueren?
Hoe evalueren?
Inspiratie

 

Benchmarks

Het vergelijken van producten door consumenten is van alle dag. Nieuw zijn de online tools om die producten te vergelijken en in het bijzonder de mogelijkheden die sociale media hiertoe bieden. Ook leeractivteiten ontsnappen niet aan deze evolutie. Zo zijn bijvoorbeeld de reacties van deelnemers aan leeractiviteiten voor iedereen zichtbaar op de website van Bedrijfsopleidingen.be, en aldus te vergelijken.

ROEM is echter tot veel meer in staat, doordat de antwoorden in een vergelijkingsdatabank worden geplaatst. Opleidingsverantwoordelijken kunnen die databank gebruiken om relevante interpretaties aan de eigen verzamelde gegevens te geven, maar evenzeer ook om ‘knoppen’ te identificeren om het eigen leer- en ontwikkelingsbeleid te ‘finetunen’.

Doordat de mogelijkheid wordt geboden om gestandaardiseerde vragen(lijsten) te gebruiken, faciliteren we mogelijke benchmarks.

Om betekenis te verlenen aan de verzamelde gegevens, voorziet ROEM twee benchmarks:

  • Een interne benchmark moet organisaties de mogelijkheid geven om eigen resultaten met elkaar te vergelijken. Zo kan er binnen leerprojecten of binnen leeractiviteiten op vraagniveau of rubriekniveau (bundeling van vragen) worden vergeleken. Maar ook een vergelijking binnen het totale leeraanbod is mogelijk. ROEM voorziet ook trendanalyses door aangepaste leeractiviteiten te vergelijken met vorige versies; opleidingsverantwoordelijken zijn door ROEM immers in staat aan de ’knoppen’ van het leerproces te draaien.
  • Een externe benchmark vergelijkt de eigen effecten van leeractiviteiten met die van anderen. Organisaties kunnen via deze benchmark leereffecten vergelijken met een ‘marktgemiddelde’. Omwille van het beperkt aantal verzamelde gegevens is dit bij de start van ROEM nog niet mogelijk.

Het spreekt voor zich dat deze benchmarkmogelijkheden steeds groter worden, naarmate er meer data worden gegenereerd.

Tenslotte, doch voor alle duidelijkheid. Deze persoonlijke gegevens hebben recht op privacy en zijn beschermd tegen fraude. Meer info.


Return on Expectation Measurement

 

Home


Home

 

 

Visie


Waarom evalueren?
Hoe evalueren?
Inspiratie

 

 

Over ROEM


Wat doet ROEM
Kenmerken
Rollen
Momenten
Rubrieken
Doelstellingen toevoegen
Vragenlijsten aanmaken
Vragenlijsten bezorgen
Resultaten

 

 

Voorbeelden


Leerdoelen afstemmen
Tevredenheid checken
Verandering meten
Toepassing opvolgen
Leeractiviteit verbeteren
Bijdrage organisatiedoelen
Bijdrage POP

 

 

Community


Partners
Gebruikers
Community of Users
Pers

 

 

Meer info


Registreer
Training & Events
Contact