Return on Expectation Measurement
"Transfer Hope is not a strategy"  (J. Doe)
 
   
 
Vorige Volgende
Return on Expectation Measurement

 

Return on Expectation Measurement

Waarom evalueren?
Hoe evalueren?
Inspiratie

 

Kirkpatrick & Phillips

Het idee om een meettool voor werkgerelateerde leeractiviteiten te bouwen is niet nieuw. Integendeel. Meer dan 60 jaar geleden publiceerde Donald L. Kirkpatrick zijn 4 evaluatieniveaus met het doel leeractiviteiten te verbeteren en inzicht te krijgen in de effecten van leeractiviteiten op de organisatie. Hij onderscheidt 4 meetniveaus:

  • De directe reactie van de deelnemers, meteen na de leeractiviteit (‘reactieniveau’).
  • Kennis van wat er geleerd is, het niveau van weten en kunnen (‘kennisniveau’).
  • Het gedrag van werknemers in hun job (‘toepassingsniveau’).
  • De bijdrage van de leeractiviteit aan de performantie van de organisatie (‘effectniveau’).

Via deze link krijg je meer informatie over dit model.

Jack Phillips deed er in de jaren zeventig van de vorige eeuw een vijfde niveau bovenop: de financiële return, of ROI. Het Kirkpatrick/Philips-model is vooral in Angelsaksische landen immens populair.

Intussen is het model van Kirkpatrick ook verder uitgewerkt in het 'New World Kirkpatrick Model'. Hierin is er meer aandacht voor kenmerken van de lerende en contextfactoren die cruciaal zijn voor transfer van het geleerde op de werkvloer.

  • Reactieniveau bestaande uit 'Klantentevredenheid' - 'Engagement' - 'Kans op toepassing'.
  • Leerniveau te vertalen in 'Kennis en vaardigheden' - 'Houding tav toepassingsmogelijkheden'- 'Vertrouwen' - 'Toepassingsintentie'
  • Gedragsniveau bestaande uit het 'Gewenste gedrag' - 'Processen en Systemen die dit gedrag bevestigen, versterken, aanmoedigen en belonen' en 'Werkplekleren'
  • Organisatieresultaten in de vorm van 'Korte observaties en metingen die gaan na of bepaalde individuele gedragingen helpen om de doelstellingen van de organisatie te halen'.

Via deze link krijg je meer informatie over dit aangepaste model.Het is bijzonder interessant om te merken dat het New World Model diverse toevoegingen heeft gedaan aan het oorspronkelijke model om de 'chain of evidence' te versterken. Lees meer over deze 'chain of evidence' in de Kirkpatrick Foundational Principles.

 Return on Expectation Measurement

 

Home


Home

 

 

Visie


Waarom evalueren?
Hoe evalueren?
Inspiratie

 

 

Over ROEM


Wat doet ROEM
Kenmerken
Rollen
Momenten
Rubrieken
Doelstellingen toevoegen
Vragenlijsten aanmaken
Vragenlijsten bezorgen
Resultaten

 

 

Voorbeelden


Leerdoelen afstemmen
Tevredenheid checken
Verandering meten
Toepassing opvolgen
Leeractiviteit verbeteren
Bijdrage organisatiedoelen
Bijdrage POP

 

 

Community


Partners
Gebruikers
Community of Users
Pers

 

 

Meer info


Registreer
Training & Events
Contact