Return on Expectation Measurement
"I'm not terribly interested in learning, but I'm passionate about performance."  (Charles Jennings)
 
   
 
Vorige Volgende
Return on Expectation Measurement

 

Return on Expectation Measurement

Wat doet ROEM?
Kenmerken
Rollen
Momenten
Rubrieken
Doelstellingen toevoegen
Vragenlijsten aanmaken
Vragenlijsten bezorgen
Resultaten

 

Evaluatoren

ROEM wil de juiste informatie verzamelen van de juiste persoon op het juiste moment. Hier gaan we even in op wie die juiste personen dan wel kan zijn.

  • De lerende (symbool L) is erg goed geplaatst om een evaluatie te maken. Hij kan dat voorafgaand aan een leeractiviteit doen, maar ook nadien. Vaak gebeurt een eerste evaluatie door de cursist: we peilen hier naar de inhoud, leerbegeleider, organisatie, toepassingsintentie ...

  • We voorzien hier ook een mogelijke rol voor de leerbegeleider of trainer (Symbool T): hij kan de voorkennis van de lerenden in kaart brengen, maar ook de groepsmotivatie of hun 'vertrouwen' om het geleerde toe te passen.

  • Follow-up evaluatie gebeurt enerzijds door de cursist over het daadwerkelijke gebruik van het geleerde op de werkvloer, maar ook collega's of peers (symbool P) kunnen hier een rol spelen. Zij hebben vaak een goed zicht op het gedrag van de lerende.

  • Eenzelfde rol zien we weggelegd voor de direct leidinggevenden (symbool D). Ook zij kunnen een goed zicht hebben over wat er op de werkvloer gebeurt. Zij hebben samen met het senior management een idee of het effectieve gedrag van lerenden bijdraagt tot het behalen van de bedrijfsdoelstellingen, m.a.w. of het geleerde de nodige impact heeft.

 

Return on Expectation Measurement

 

Home


Home

 

 

Visie


Waarom evalueren?
Hoe evalueren?
Inspiratie

 

 

Over ROEM


Wat doet ROEM
Kenmerken
Rollen
Momenten
Rubrieken
Doelstellingen toevoegen
Vragenlijsten aanmaken
Vragenlijsten bezorgen
Resultaten

 

 

Voorbeelden


Leerdoelen afstemmen
Tevredenheid checken
Verandering meten
Toepassing opvolgen
Leeractiviteit verbeteren
Bijdrage organisatiedoelen
Bijdrage POP

 

 

Community


Partners
Gebruikers
Community of Users
Pers

 

 

Meer info


Registreer
Training & Events
Contact