Return on Expectation Measurement
"Don’t focus all your attention on training, but equally on transfer and sustaining."  (Bob Mosher)
 
   
 
Vorige Volgende
Return on Expectation Measurement

 

Return on Expectation Measurement

Partners
Gebruikers
Community of Users
Pers
Mediatheek

 

Partners

ROEM 1.0 werd gebouwd door 6 partners en een Community of Practice in de periode 01/04/2013 - 31/03/2015. De diverse projectpartners waren Bedrijfsopleidingen.be, Friesland Campina, InFidem, Syntra West, Universiteit Antwerpen, UZGent en Vorm vzw.

Bedrijfsopleidingen.be

Bedrijfsopleidingen.be brengt als mediair op de Belgische B2B leermarkt oplossingen over leren, ontwikkelen en continue inzetbaarheid van mensen in kaart door professionals in dat vakgebied samen te brengen. Bedrijfsopleidingen.be verwerft, verbetert, borgt en verdeelt die kennis op duurzame wijze via ‘netwerkleren’ in een voortdurende samenwerking met cliënten en partners.

Bedrijfsopleidingen.be verzorgt de databanken www.bedrijfsopleidingen.be (NL) en www.formations-entreprises.be (FR). Bedrijfsopleidingen.be is tevens de initiatiefnemer van het lerend L&D Netwerk www.stimulearning.be.

Contactpersoon voor ROEM: Kristoff Vandermeersch - kristoff@bedrijfsopleidingen.be - 0486 / 65 51 81

FrieslandCampina

FrieslandCampina is een internationale onderneming vertegenwoordigd in meer dan 100 landen en telt zowat 20.000 medewerkers. De business group Consumer Products Europe richt zich op de ontwikkeling, productie, marketing en verkoop van een scala aan producten. Het assortiment in België bestaat uit o.a. Cécémel, Joyvalle, Campina, Fristi, Appelsientje en Extran.

FrieslandCampina Belgium NV omvat twee sites in Oost-Vlaanderen, nl. Aalter en Sleidinge en stelt zo’n 750 medewerkers te werk.

Contactpersoon voor ROEM: Matthias Haspeslagh - matthias.haspeslagh@frieslandcampina.com - 09 / 325 33 39

InFidem

InFidem wil op toonaangevende wijze een belangrijke bijdrage leveren in de permanente scholing van werknemers op het gebied van computertoepassingen. Hiertoe wil het continu de vinger aan de pols van zijn klanten houden en hen met de meest professionele zorg omringen door bekwame en geëngageerde medewerkers.

Vele duizenden cursisten kiezen elk jaar opnieuw InFidem voor het volgen van een computeropleiding. Deze cursisten komen uit zeer uiteenlopende sectoren, maar ze hebben één ding gemeenschappelijk. Ze willen een in de praktijk toepasbare opleiding door een bekwame docent. InFidem zorgt hiervoor.

InFidem heeft reeds een lange geschiedenis met het online meten van de beginsituatie van cursisten en wil met dit ROEM-project een volgende stap zetten in deze ontwikkeling.

Contactpersoon voor ROEM: Davy Mellemans – davy.mellemans@infidem.be - 0486 / 28 41 31

Syntra West

Meer en beter leren ondernemen in de KMO, daar staat Syntra West voor. Syntra West biedt opleidingen in twintig sectoren aan, zowel in dag- als avondonderwijs, op zes campussen verspreid over heel West-Vlaanderen. De praktijkgerichte aanpak van Syntra West staat ervoor garant dat de kennis die bij Syntra West wordt opgedaan, ook meteen professioneel kan worden toegepast. Syntra West leidt vooral medewerkers, kaderleden en bedrijfsleiders uit de KMO op, maar ook organisaties uit de social-profitsector en overheidsinstellingen doen een beroep op de brede knowhow van Syntra West.

Contactpersoon voor ROEM: Patrick Vanhaecke - patrick.vanhaecke@syntrawest.be - 050 40 30 60

Universiteit Antwerpen

De Universiteit Antwerpen (UA) telt 15.000 studenten. Verspreid over zeven faculteiten worden er 23 academische bacheloropleidingen, 41 masteropleidingen en 26 master-na-masteropleidingen aangeboden. De Universiteit streeft een hoog kwaliteitsniveau van onderwijs, onderzoek en dienstverlening na.

Het Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen (IOIW) is een autonoom instituut binnen de UA. Het instituut verstrekt onderwijs op academisch niveau in de masteropleiding Opleidings- en onderwijswetenschappen, de Specifieke lerarenopleiding en de postacademische vormingen Informatie- en bibliotheekwetenschap en Didactiek Nederlands aan Anderstaligen. Bovendien wordt onderzoek en dienstverlening uitgevoerd gekoppeld aan deze opleidingsgebieden.

Contactpersoon voor ROEM: Piet Van den Bossche - piet.vandenbossche@ua.ac.be - 03 265 47 81

UZ Gent

Het UZ Gent is met ruim 3.000 patiënten per dag en bijna 6000 medewerkers een van de grootste en meest gespecialiseerde ziekenhuizen in Vlaanderen. Patiënten kunnen er terecht voor hooggespecialiseerde, kwalitatieve zorg in een volledig aanbod van medische expertise. Als universitair centrum investeert het UZ Gent gericht in kwaliteit, wetenschappelijk onderzoek, opleiding en klantvriendelijke dienstverlening. Het ziekenhuis werkt intensief samen met de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent. De ziekenhuiscampus wordt momenteel ingrijpend verbouwd om tegen 2020 als vlot toegankelijke en duurzame “Health Campus” klaar te zijn. Meer info: www.uzgent.be

Contactpersoon voor ROEM: Ann Verduyn - ann.verduyn@uzgent.be - 09 332 87 87

Vorm vzw

Vorm vzw organiseert vorming, training, opleiding en coaching voor zorg- en dienstenorganisaties in gans Vlaanderen en Brussel. Van vaktechnische thema's over communicatie tot leidinggeven en coaching. Alle medewerkers kunnen bij ons vorming volgen: van poetspersoneel tot manager. Onze freelance trainers hebben allen ervaring in de zorg- en dienstensector. Dit zorgt niet alleen voor praktijkgerichte vormingen, maar ook voor zeer interactieve trainingen. Wij hebben een Q-for kwaliteitslabel.

Contactpersoon voor ROEM: Liesbeth Ponsaerts - liesbeth@vzwvorm.be - 050 84 10 57

 

Return on Expectation Measurement

 

Home


Home

 

 

Visie


Waarom evalueren?
Hoe evalueren?
Inspiratie

 

 

Over ROEM


Wat doet ROEM
Kenmerken
Rollen
Momenten
Rubrieken
Doelstellingen toevoegen
Vragenlijsten aanmaken
Vragenlijsten bezorgen
Resultaten

 

 

Voorbeelden


Leerdoelen afstemmen
Tevredenheid checken
Verandering meten
Toepassing opvolgen
Leeractiviteit verbeteren
Bijdrage organisatiedoelen
Bijdrage POP

 

 

Community


Partners
Gebruikers
Community of Users
Pers

 

 

Meer info


Registreer
Training & Events
Contact